Egzamin pisemny i praktyczny w Szkole Przysposobienia Przemysłowego Nr 37

Egzamin pisemny i praktyczny w Szkole Przysposobienia Przemysłowego Nr 37 w roku szkolnym 1949/50. Egzaminy odbywały się w dniach 12, 13 i 14 czerwca 1950 roku z przedmiotów: matematyka, język polski, nauki o Polsce wraz z elementami wiedzy obywatelskiej oraz zajęć praktycznych.