Egzamin ustny w Szkole Przysposobienia Przemysłowego Nr 37

Egzamin ustny w Szkole Przysposobienia Przemysłowego Nr 37 w roku szkolnym 1949/50. Egzaminy odbywały się w dniach 20, 21 i 22 czerwca 1950 roku z różnych przedmiotów w zależności od wydziału i ucznia. Przedmioty do wyboru: język polski, historia, nauka o Polsce współczesnej, matematyka, fizyka i maszynoznawstwo, chemia i materiałoznawstwo, przyroda, wiadomości o produkcji, historia i bezpieczeństwo pracy, rysunek techniczny.