Kalendarium

 W czasie 70 lat historii:

 

1947 – Powstała Szkoła Przemysłowa Państwowych Zakładów Syntetycznych 

1948 – Powstała Szkoła Przysposobienia Przemysłowego Nr 37 w Dworach

1948 – Powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Przemysłowe Zakładów Chemicznych Oświęcim

1950 – Powstał Zespół Państwowych Szkół Chemicznych w Dworach, integrujący Technikum Chemiczne Ministerstwa Przemysłu Chemicznego (4 – letnie), Gimnazjum i Liceum Przemysłowe, Zasadniczą Szkołę Zawodową oraz Szkołę Przemysłową.

1957 – Wybudowano i przekazano do użytku młodzieży internat.

1960 – Powołano do życia Zakład Szkolenia Zawodowego integrujący działalność szkoleniową ZChO: szkolenie wewnątrzzakładowe, przywarsztatowe i organizowane na bazie istniejących już szkół zawodowych, szkoły zawodowe wieczorowe oraz dzienne ZChO.

1962 – Otwarcie pierwszego budynku „A” szkoły na osiedlu.

1964 – Zespół Szkół Zawodowych w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Chemiczne, Technikum dla Przodujących Robotników (1974 – 1982)

1969 – Otwarcie drugiego budynku „B” szkoły 

1976 – Przekształcono w Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Zakładów Chemicznych „Oświęcim” im. Ignacego Łukasiewicza.( Technikum Chemiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Wieczorowa, Średnie Studium Zawodowe od 1979, Pomaturalne Studium Zawodowe od 1984)

1976 – Wybudowanie strzelnicy sportowej.

1.1.1982 – Powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego krótko potem przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

1992 – Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Chemicznych „Oświęcim” im. I. Łukasiewicza (w 1996r przestał być szkołą przyzakładową nadzór przejęło Kuratorium Oświaty)

1996 –  Zespół Szkół Zawodowych im I. Łukasiewicza

01.09.1999 – Połączono Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Zespół Szkół Zawodowych im I. Łukasiewicza z których powstał Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
w skład wchodzą: Liceum Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego do 2019, Technikum, Szkoła Policealna  w latach 1999 – 2010, Liceum Profilowane do 2007