Pierwszy egzamin dojrzałości w naszej szkole

Pierwszy egzamin dojrzałości w naszej szkole odbył się w roku 1950 w miesiącu czerwcu dla uczniów  Liceum Przemysłu Chemicznego na wydziale mechanicznym i elektrotechnicznym. Do egzaminu przystąpiło 65 uczniów 42 z wydziału mechanicznego i 23 z wydziału elektrotechnicznego.

Egzamin dojrzałości z języka polskiego odbył się w dniu 1 czerwca 1950 roku w godzinach 8:30 – 12:30.

Egzamin dojrzałości z matematyki odbył się 2 czerwca 1950 roku w godzinach 8:30 – 12:30.

Egzamin dojrzałości z przedmiotów zawodowych odbył się 3 czerwca u elektrotechników od godz. 8:20 do 14:20 przedmiot urządzenia elektryczne z projektowaniem, u mechaników od 8:50 do 14:50 przedmiot maszynoznawstwo z konstrukcją. Czas trwania egzaminu 6 godzin.

Egzamin ustny odbywał się w dniach od 9 czerwca do 14 czerwca w dni robocze w godzinach I grupa 7:00, II grupa 16:00

Ogólna liczba uczniów dopuszczonych do egzaminu piśmiennego: 65.
Ogólna liczba uczniów którzy zdali egzamin dojrzałości: 60.