2000 – 2010 Narodziny Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Oświatowych