2010 Konkurs na świąteczne stroiki i kartki 7 grudzień

Dnia 7.12.2010 rozstrzygnięty został konkurs na kartki i stroiki świąteczne. Komisja konkursowa, w której skład wchodzili m.in. p. dyr. E. Broniarczyk, p. dyr. D. Piątek, p. dyr. B. Piłat, przew. samorządu I. Bryzek, A. Matras, inni przedstawiciele młodzieży(łącznie 7 osób), po długotrwałych obradach dokonała bardzo trudnego wyboru.
Werdykt brzmi następująco:
Kategoria „Stroiki świąteczne”:
1. miejsce- klasa 1inf Technikum (wych.p. J. Jekiełek)
2. miejsce- klasa 3g LOMS (wych.p. A. Brania)
3. miejsce- klasa 4el Technikum (wych.p. B. Piłat)
Kategoria „Kartki świąteczne”
1. miejsce- klasa 2eln Technikum(wych. p.K. Foltyn)
2. miejsce- klasa 2b LOMS(wych. p. M. Trzop)
3. miejsce- klasa 1b LOMS(wych.p. J. Bełch)